Tarptautinė žmogaus teisių diena

Sveikiname su Tarptautine Žmogaus Teisių diena

Skaityti plačiau

Atidaroma nauja virtuali galerija Adomui Mickevičiui

Typography

Atidaroma nauja virtuali galerija Adomui Mickevičiui

Adomas Mickevičius yra vienas žymiausių romantizmo epochos literatūros atstovų pasaulio literatūroje, savo kūriniuose aprašęs ir garsinęs Lietuvą ir jos žmones. Poeto atminimas įamžintas įvairiais būdais. Vien tik Vilniuje veikia du muziejai, atidengtos 6 memorialinės lentos, pastatyti  du paminklai, poeto vardu pavadinta gimnazija, gatvė, vienas iš senojo Vilniaus universiteto kiemų ir biblioteka. Vilniaus  apskrities viešajai bibliotekai  poeto vardas suteiktas prieš 60 metų minint 100-ąsias A. Mickevičiaus mirties metines. Tai buvo impulsas, paskatinęs biblioteką kaupti Mickevičianos kolekciją. Šiandien joje yra daugiau nei 1000 leidinių – tai vertingos, įspūdingai iliustruotos, dažnai antikvariatuose įsigytos knygos, dauguma jų lenkų kalba. Seniausia knyga šiame fonde yra pirmasis poemos „Ponas Tadas“ leidimas, pasirodęs Paryžiuje 1834 metais. 

Skaityti plačiau

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas kvietė į seminarą apie žmogaus teisių klausimus

Gruodžio 9 dieną Suomijos ambasada ir  Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas surengė  seminarą apie šiuo metu Lietuvoje aktualiausius žmogaus teisių klausimus. 
 
Skaityti plačiau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTAS SKELBIA KONKURSĄ

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės skelbia projektų, skatinančių Tautinių mažumų kultūrų plėtotę, konkursą 2016 metams

Skaityti plačiau

Pirmoji žiemos šventė – šv. Andriejaus diena

Andriejus, lietuvių dažniau vadinamas Andriumi, šiandien yra vienas populiariausių slavų vyrų vardų.  Šventasis Andriejus – Jėzaus apaštalas, Simono Petro brolis, buvo pašauktas į mokinių būrį, kai taisė paežerėje tinklus žvejybai. Todėl šie šventieji laikomi žvejų globėjais. Istorikas Euzebijus Cezarietis (265–340) rašo, kad Andriejus skelbė Evangeliją Mažojoje Azijoje ir pietų Rusijoje. Paskui, perėjęs į Graikiją, vadovavo Patraso krikščionims. Čia jis mirė kaip kankinys: anot vienos tradicijos, nukryžiuotas žemyn galva, ant X formos kryžiaus, kuris vėliau imtas vadinti „Šv. Andriejaus kryžiumi“. Tai įvyko lapkričio 30 dieną, apie 60-uosius metus.

 

 
Skaityti plačiau

S. Šedbaras. Smurtu ištrinta Mažosios Lietuvos praeitis

Typography

Trėmimai yra neteisė – ir vakar, ir šiandien . Šiuos žodžius perskaičiau žurnalo „Deutscher ostdienst (Nachrichtenmagazin des Bundes der Vetriebenen)“ 2015 m. ketvirtajame numeryje.

Niekas geriau šių žodžių nesupras kaip tie, kurie žino, ką reiškia masiniai trėmimai ir ką patiria žmonės, kuriems duodamos kelios valandos susiruošti į kelionę nežinomybėn su verkiančiais kūdikiais ir pasiligojusiais senoliais. Lietuvos gyventojai tai patyrė, jie žino, kad trėmimai – vienas didžiausių pačios brutaliausios jėgos ir prievartos pasireiškimų. Tragiškas šios prievartos faktas yra ir Mažosios Lietuvos gyventojų genocidas. 

Skaityti plačiau

Ansamblio “Plaiesii” koncertas

Typography

Moldovos Respublikos folkloro ansamblis “Plaiesii” buvo įkurtas 1989 m. prie Kišiniovo vaikų ir jaunimo centro „ARTICO”. Pradžioje tai buvo mišrus ansamblis, o 1997 m. ansamblio sudėtis pasikeitė ir dabar ansamblyje dalyvauja tik vyrai. Tai licėjaus mokiniai, studentai, jauni folkloro mylėtojai, kurie nori įsisavinti protėvių dainų ir šokių meną. Ansambliui vadovauja kompozitorius, atlikėjas, išskirtinis folkloristas Nicolae Gribincea. Būdamas vienas iš nuostabios folkloro mokyklos, įkurtos Andrei Tamazlacaru, mokinių, jis tai pat yra folkloro dainų vaikams, religinių dainų autorius.

 

Skaityti plačiau

Rytų Prūsijos gyventojų genocido minėjimas

Typography

Šių metų lapkričio 28 dieną Vokiečių bendruomenė pakvietė į Rytų Prūsijos gyventojų Genocido minėjimą.

Genocido aukų muziejuje  susirinko Lietuvos ir Vokietijos mokslininkai, LR Seimo nariai, Vokiečių bendrijos ir Mažosios Lietuvos , visuomeninių organizacijų atstovai, istorinių įvykių liudininkai ir jų palikuonys.

Skaityti plačiau

Vilniuje atvėre duris Vaikų darželis dirbantis su Trečiųjų šalių piliečių vaikais

Typography

Vilniuje, Šopeno gatvėje duris atvėre vaikų darželis dirbantis su Trečiųjų šalių piliečių ir imigrantų vaikais. 

Vaikai turi galimybę ne tik turingai leisti laiką, bet ir mokosi lietuvių kalbos.

Skaityti plačiau

Lietuvos graikų draugijos „Patrida“ ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas

Lapkričio 28 d. Tautinių bendrijų namuose vyko Lietuvos graikų draugijos „Patrida“ ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Jo metu informaciją apie draugijos veiklą 2015 metais pateikė draugijos pirmininkė Agėlina Eminova. Susirinkusiems draugijos nariams ji taip pat pateikė finansinę  ataskaitą už 2015 m.

Susirinkime draugijos nariai patvirtino ataskaitas už 2015 metus, priėmė naujus narius, aptarė draugijos įstatų pakeitimus. 

Skaityti plačiau