13


 

Plakatas, 1991 m. sausio mėn. kabėjęs barikadose

prie Seimo rūmų.Plakato autorius – Ruslan Arutiunian, Lietuvos armėnų kultūros bendrija „Gariun“ Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininko Mahiro Gamzajevo kalba – kreipimasis į azerų ir kitus kariškius
per Lietuvos radiją (azerų kalba). 
Vilnius, po 1991 m. sausio 13 d. 
Kreipimesi azerų ir kitų tautybių kariškiai kviečiami  nedalyvauti akcijose, nukreiptose prieš taikius Lietuvos gyventojus. 
Mahiro Gamzajevo asm. archyvas
 


Lietuvos ukrainiečių kreipimasis į SSSR Aukščiausios Tarybos Tautybių Tarybos pirmininko pavaduotoją Borisą Oleiniką (ukrainiečių kalba).
1991 m. sausio 13 d.
Kreipimesi pabrėžiama, kad tragiški įvykiai naktį iš sausio12 d. į sausio13 d. nebuvo išprovokuoti nei Lietuvos piliečiais, 
nei Krašto apsaugos tarnyba. Reiškiamas griežtas protestas prieš karinės jėgos naudojimą Lietuvoje.
Kreipiamasi į Borisą Oleiniką ne tik kaip į SSSR Aukščiausios Tarybos Tautybių Tarybos pirmininko pavaduotoją, bet ir kaip į ukrainiečių tautos atstovą, prašant nutraukti kraujo praliejimą.
Vladimiro Gražulio asm. archyvas