9

 

 

Kreipimasis į SSSR tautas ir SSSR Prezidentą Michailą Gorbačiovą (rusų kalba) 1990 m.

Kreipimesi – atsakyme SSSR Prezidentui Michailui Gorbačiovui, rusakalbiai Lietuvos piliečiai atsakingai pareiškia, kad Lietuvos valstybingumo atstatymas vyksta be smurto ir diskriminacijos. Jiems nereikalinga jų teisių gynyba karine jėga, todėl geriausia parama būtų besąlygiškas Lietuvos Respublikos suvereniteto pripažinimas derybos su veikiančiu, laisvai išrinktu parlamentu, siekiant išsaugoti ir vystyti ekonominius ir kultūrinius ryšius tarp Lietuvos ir SSSR.