11

 


Rusų kultūros centro kreipimasis

į Lietuvos gyventojus (rusų kalba). 1991 m. sausio 13 d.

Kreipimesi pateikiama informacija apie tragiškus 1991 m. sausio 13-osios įvykius Vilniuje prie televizijos ir radijo komiteto.

Rašoma apie anoniminį Lietuvos gelbėjimo komitetą, pateikiamas jo veiksmų vertinimas ir pasmerkas. Kreipiamasi į Lietuvos rusų žmones, kviečiant juos

sausio 16 d. 11 val. į gedulingą eiseną pagerbti žuvusius.  


 Rusų kultūros centras – pirmoji viešoji rusų asociacija nepriklausomoje Lietuvoje.

Rusų kultūros centro steigėjai yra įvairių kūrybinių profesijų atstovai – rašytojai, filologai, sociologai, filosofai, menininkai, žurnalistai, aktoriai.

Pagrindiniai steigėjų tikslai buvo rusų tautinės savimonės išsaugojimas, rusų kalbos bei ilgaamžių tradicijų puoselėjimas, Lietuvos rusų integravimas į šalies visuomenę.

Organizacijos veikloje dalyvavo  režisierius, aktorius A. Inozemcevas, aktorius V. Jefremovas, rašytojas Egrali Ger, sociologė N. Kasatkina, žurnalistė T. Jasinskaja,

filologė T. Michniova, ekonomistas V. Bolšakovas ir kiti aktyvūs rusų bendrijos nariai.


Rusų kultūros centro galerijos atidarymas. 

Vilnius, 1992 m.
Nuotraukoje: iš kairės - Tautybių departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinės direktorės pavaduotojas Alfonsas Švelnys,
sociologė Natalija Kasatkina, Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys, Rusų kultūros centro vykdomoji direktorė 
Tatjana Jasinskaja. 
Rusų kultūros centro archyvas

 


Susitikimas su Rusijos liaudies artistu Aleksandru Kaliaginu (nuotraukoje – centre) Rusų kultūros centre.
Vilnius, 1992 m.
Rusų kultūros centro archyvas