C.A.F.E.

Projektas „C.A.F.E.: Keisk požiūrį – siek lygybės” skirtas mažinti diskriminaciją, ugdyti toleranciją, skatinti lygybę ir įvairovę pagal šešis pagrindus: lyties, rasės ar etninės priklausomybės, amžiaus, negalios, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos.

Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su partneriais – Lietuvos gėjų lyga ir Lietuvos neįgaliųjų forumu. Projekto veiklas taip pat vykdo Moterų informacijos centras, Tautinių bendrijų namai, Naujų religijų tyrimų ir informacijos centras, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

Projekto veiklas galima suskirstyti į tris grupes. Pirmoji grupė skirta didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie diskriminaciją ir lygias galimybes, antroji – spręsti romų vaikų švietimo problemas, trečioji – rinkti ir kaupti informaciją, atlikti tyrimus, gerinti NVO įgūdžius siekiant lygybės ir įvairovės.

Šio straipsnio turinys nebūtinai atitinka Europos Komisijos poziciją ar nuomonę.