Leidiniai

Tautinių bendrijų namai jau daugiau nei 10 metų leidžia įvairius leidinius ir turi didelę patirtį šioje srityje.

Dauguma Tautinių bendrijų namų išleistų leidinių yra apie Lietuvoje gyvenančias tautines mažumas. Be to, Tautinių bendrijų namai leidžią ir įvairią metodinę medžiagą, skirtą tautinėms mažumoms.


 


Leidiniai, išleisti 2007 metais:

"Mokykimės lietuvių kalbos savarankiškai".

Leidiniai, išleisti 2005 metais:

"Informacija lietuviams Norvegijoje. Galimybės, teisės ir pareigos".

 

"Sakmė apie Igorio žygį".

Leidiniai, išleisti 2004 metais:

"Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje".

"Užsienio lietuvių bendruomenių rėmimo 2004–2006 metų programa".

"Lietuviški vaisių ir juos vedančių augalų pavadinimai".

"Lietuviški prieskoninių augalų pavadinimai".

"Lietuviški grūdinių augalų ir jų produktų pavadinimai".