6

 

 

 


 

Sąjūdžio mitingas „Laisvę ir Nepriklausomybę Lietuvai“

Katedros aikštė. Vilnius, 1990 m. sausio 11 d.

A. Petrulevičiaus fotografija

 

Tautinių bendrijų nariai aiškiai rėmė Sąjūdžio judėjimą, savo palaikymą rodė rašydami atsišaukimus į laikraščius, dalyvaudami daugiatūkstantiniuose mitinguose, neleisdami  Kremliaus propagandai  sėkmingai skleisti melagingo naratyvo apie vietinių tautinių mažumų nepasitenkinimą. Tautinių bendrijų nariai: lenkai, baltarusiai, estai ir kt.su savo tautinėmis vėliavomis laikantys Lenkijos Nepriklausomybės judėjimo “Solidarność” ( Solidarumas) plakatą  Sąjūdžio mitinge “Laisvę ir Nepriklausomybę Lietuvai”, organizuotame  SSKP CK generalinio sekretoriaus M. Gorbačiovo į Lietuvą metu.