Lietuvos vokiečiai

LIETUVOS VOKIEČIŲ NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

 

Asociacija Vokiečių

kultūros ir švietimo

centras

Pirmininkas

Darius Garmus

Birželio 23-osios g. 16-42,

49494 Kaunas

Mob. 8 601 00 268

 

Klaipėdos Vokiečių

bendrija

Pirmininkas

Klaus Peter Paul

Grudzinskas

Jūros g. 7, 92127 Klaipėda

Tel. (8 46)31 1481

Faks. (8 46)313020

Mob. 8 610 71 542

 

Klaipėdos vokiečių

bendrijos jaunimas

Pirmininkė

Kristina Kerpė

Jūros g. 7, 92127 Klaipėda

Tel. (8 46)31 1481

 

Kauno vokiečių kultūros

draugija

Pirmininkė

Marytė Maslauskaitė

Muravos g. 11-1, 49519 Kaunas

Tel. (8 37) 77 6676

Mob. 8 618 84 161

 

Marijampolės vokiečių

bendrija

Pirmininkė

Erna Schneider

Dobuliavičienė

Mokolų g. 43-7,

68165 Marijampolė

Mob. 8 61102 842

 

 

Šilutės rajono vokiečių

kilmės gyventojų bendrija

„Heide"

Pirmininkė

Gerlinda Stungurienė

Valstiečių g. 4, 99140 Šilutė

Mob. 8 67102051

 

Šilutės rajono vokiečių

kilmės gyventojų bendrija

„HEIDE JAUNIMAS"

Pirmininkas

Aleksas Kreicerius

Minijos g. 7, 99113 Šilutė

Mob. 8 685 05 431

 

 

Vokiečių bendrija

„Edelveis-Volfskinder"

Pirmininkė

Luise Alfreda

Kažukauskienė

Šeimyniškių g. 42-19,

09213 Vilnius

Tel. (8 5) 273 3607

Mob. 8 61102 842

 

 

Vokiečių bendruomenė

Pirmininkas

Ervinas Peteraitis

Raugyklos g. 25, 01140 Vilnius

Tel. (8 5) 245 1184

Mob. 8 674 12 258


Lietuvos vokiečiai

 

Istorija

 

Lietuvoje vokiečiai apsigyveno dar XIII a. Klaipėdos krašte vokiečiai daugiausia gyveno miestuose. Šio metu šalyje gyvena apie 2,5 tūkst. vokiečių, dauguma – Klaipėdoje, Šilutėje, Vilniuje ir Kaune.

Lietuvoje gimė, gyveno ir kūrė ne tik Lietuvos, bet ir Vokietijos bei viso pasaulio kultūros, mokslo istorijoje žinomi asmenys: mokslininkas Teodoras Grotusas, rašytojas ir dramaturgas Hermanas Zudermanas, rašytojas Johanesas Bobrovskis, poetas Simonas Dachas, architektas Joachimas Gliaubicas, rašytojas Tomas Manas ir kt.

 

Bendruomenės

 

1988 m. Lietuvos vokiečiai susibūrė į visuomeninę kultūros organizaciją prie Lietuvos kultūros fondo. Šiuo metu šalyje veikia apie 16 vokiečių organizacijų. Aktyviai dirba Vokiečių bendruomenė, (pirmininkas Martin Erwin Peteraitis) Vilniuje, Klaipėdos vokiečių bendruomenė (pirmininkė Magdalena Piklaps), Kauno vokiečių kultūros bendrija „Kulturverband“ (pirmininkė Marytė Maslauskaitė), Šilutės rajono vokiečių kilmės gyventojų bendrija „Heide“ (pirmininkė Gerlinda Stungurienė). Nuo 1991 m. Lietuvoje veikia „Edelweiss-Volfskinder“ organizacija (pirmininkė Luiza Kažukauskienė), jungianti iš Rytų Prūsijos kilusius žmones, kurie pokariu atklydo į Lietuvą ir čia rado prieglobstį. 

Lietuvos vokiečių bendrijos rengia įvairius kultūrinius renginius, pristatančius vokiečių kultūrą, tradicijas, papročius, organizuoja dalykinius susitikimus, vakarones su įvairių mūsų šalies tautų atstovais, prižiūri vokiečių karių kapus, palaiko glaudžius ryšius su vokiečiais, 1941 m. ištremtais iš Lietuvos į Vokietiją.

 

Kultūra

 

Vokiečių kultūrą Lietuvoje mena ne vienas paminklinis akmuo ar muziejus. Kuršių Nerijoje, Nidoje, name, kur 1930-1942 m. gyveno vokiečių rašytojas Tomas Manas, nuo 1968 m. veikia memorialinė ekspozicija, supažindinanti su rašytojo gyvenimu ir kūryba. Šiame name 1995 m. įkurtas Tomo Mano kultūrinis centras. Šilutės rajone, Macikų kaime, kur gimė ir gyveno žymus vokiečių rašytojas Hermanas Zudermanas, įrengta rašytojo memorialinė ekspozicija. Vilkyškiuose (Pagėgių savivaldybė) įkurtas rašytojo Johaneso Bobrovskio muziejus.

1996 m. buvo restauruoti ir įrengti vokiečių kultūros centrai Šilutėje ir Simono Dacho namai Klaipėdoje. Šių centrų tikslas – padėti palaikyti tautinį tapatumą, puoselėti vokiečių tautos tradicijas, lietuvių ir vokiečių tarpusavio supratimą, skleisti kultūros, mokslo, ekonomikos informaciją apie Vokietiją Lietuvoje.

Palaikyti vokiečių tautinės bendrijos kultūrą padeda meno saviveiklos kolektyvai. Meno saviveiklos kolektyvai (daugiausia chorai) paprastai veikia ten, kur įsikūrusios gausesnės vokiečių visuomeninės organizacijos, religinės bendruomenės. Nuo 1995 m. rengiami kasmetiniai tradiciniai vokiečių chorų festivaliai, kuriuos organizuoja vokiečių visuomeninės organizacijos kartu su Vokietijos ambasada Lietuvoje.

Vokiečių švietimą ir kultūrą papildo spauda gimtąja kalba. 1989 m. pradėtas leisti mėnraštis „Deutsche Nachrichten in Litauen“ („Vokiečių žinios Lietuvoje“) lietuvių ir vokiečių kalbomis. Šiuo metu jis leidžiamas Klaipėdoje.

Vokiečiai Lietuvoje turi galimybes mokytis gimtąja kalba, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijoje mokymo procesas vykdomas ir vokiečių kalba. Vilniuje, Klaipėdoje vokiečių visuomeninės organizacijos nuolat organizuoja  vokiečių kalbos kursus.

Vokiečių kalba priklauso indoeuropiečių kalbinės šeimos germanų grupei.

Lietuvos vokiečiai priklauso evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų religinėms bendruomenėms. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bendruomenės laikomos tradicinėmis ir pripažįstamos kaip Lietuvos istorinio, dvasinio bei socialinio palikimo dalis. Tikintiesiems grąžinami ma;dos namai, kitas išlikęs nekilnojamas turtas.

Vokiečiai švenčia Vokietijos susivienijimo dieną, (spalio 3 d.), šv. Kalėdas, šv. Velykas.