2

 


Lietuvos armėnų bendruomenės nariai Baltijos kelyje.

1989 m. rugpjūčio 23 d.

Nuotraukoje: su plakatu „Armėnija su Lietuva“ - Aleksandr Akopian, Armėnijos Nacionalinio judėjimo lyderis.

1989 metų rugpjūčio 23 dieną minėdami Molotovo-Ribentropo pakto 50-ąsias metines Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai rankomis susikibo į žmonių grandinę,

sujungusią Vilnių, Rygą ir Taliną. Tautinės bendrijos vieningai nusprendė prisidėti prie šios akcijos.

Dalyvaudama Baltijos kelyje Tarpnacionalinė koordinacinė asociacija siekė pademonstruoti, kad lietuvius ir tautines

šalies mažumas sieja bendras tikslas – atkurti nepriklausomą demokratinę valstybę, o taip pat buvo norima paneigti skleidžiamą melą apie Lietuvoje besireiškiantį nepakantumą kitataučiams.