Lygių galimybių kontroliėrė pasveikino Tautinių bendrijų namus