Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (projekto vykdytojas) kartu su projekto partneriais - VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ ir VšĮ Tautinių bendrijų namai, realizuoja ESF finansuojamą projektą „Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką“ (Nr. 07.3.4-ESFA-V-426-02-0001, 7 prioritetas: Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas). 
Projekto pagrindinis tikslas - skatinti tautinių mažumų atstovų integraciją  į darbo rinką ir į  visuomenę.
Projekto tikslinė grupė - nevyriausybinio, viešojo sektoriaus darbuotojų, darbdavių ir visuomenės atstovai.
 
Vykdydami projekto veiklą – „Pilietiškumas ir tautinės bendruomenės Lietuvoje: suderinamumo veiksniai“ - Tautinių bendrijų namai organizuo
ja tikslinės grupės mokymus tautinių mažumų sąlyginai tankiai gyvenamuosiuose savivaldybėse. 
2019 m. spalio mėn. pradėti projekto dalyvių grupės mokymai Eišiškėse (Šalčininkų r.) Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje (Šalčininkų r.). spalio-lapkričio mėn. jie išklausė mokymų programą šiomis temomis: „Tautinės mažumos Lietuvos politinės sistemos ir politinės tradicijos kontekste“, „Tautinės mažumos Lietuvoje: kultūrų ypatumai“, „Islamas. Tradicijos, stereotipai, islamofobija, jų genezė bei atspindys Lietuvos visuomenėje“, Informacinis saugumas ir grėsmės“, „Komunikacija socialiniuose tinkluose, Facebook puslapių administravimas“ ir kt. Paskaitas projekto dalyviams skaitė įvairių sričių specialistai. 
Lapkričio 29 d. projekto dalyviai iš Eišiškių lankėsi Tautinių bendrijų namuose, susipažino su įstaigos veikla.
Taip pat projekto dalyviams buvo organizuota edukacinė ekskursija į prezidentūroje veikiantį Valstybės pažinimo centrą.