Klubo „Desiderija“ šventinis koncertas

Gruodžio 7 d. į Tautinių bendrijų namų Renginių salę rinkosi klubo „Desiderija“ gerbėjai.

Koncertu „Šimtas tūkstančių kelių praeityje“, buvo pažymima klubo „Desiderija“ (pirmininkė Liudmila Chorošilova) veiklos 15-os metų sukaktis. Salėje vos tilpo žiūrovai, dalis jų klausėsi koncerto stovėdami...  Jie norėjo dar kartą paklausyti klubo solistų atliekamas populiarias XX a. įvairių tautybių kompozitorių  ir pačių klubo narių sukurtas dainas – melodingas, skirtas meilei, gėriui, žmogui...

Pradėdama renginį Liudmila Chorišilova trumpai apžvelgė nuveiktus darbus, išskyrė organizuotus ir pravestus šešis šiuolaikinės poezijos konkursus, organizuotus šimtus koncertų. Ji dėkojo Tautinių mažumų departamentui prie LRV, Vilniaus miesto savivaldybei, Rusijos Federacijos ambasadai Lietuvoje už paramą ir palaikymą. Nuoširdžiausius padėkos žodžius skyrė žiūrovams, kurie visus 15 metų nuoširdžiai palaikė „Desiderijos“ veiklą, ir pabrėžė, jog ir šio jubiliejinio koncerto programa sudaryta atsižvelgiant į jų pageidavimus.     

Koncertas prasidėjo daina „Mano Lietuva“, kuriai žodžius ir muziką sukūrė L. Chorošilova. Dainas dažnai kartu su atlikėjais dainavo bei žiūrovai. Džiugu, kad koncerte skambėjo ir Tautinių bendrijų namams skirtai daina, kuriai žodžius ir muziką sukūrė L. Chorošilova.

Buvo prisimintas ir tylos minute pagerbtas prieš du metus į amžinybę išėjęs ansamblio „Desiderija“ muzikos vadovas Sergejus Alipovas. Buvo skaitomos S. Alipovo eilės. „Jis buvo ne tik bendražygis, bet ir vienmintis. Dvylika metų mes kartu populiarinome rusų poezija ir muziką Lietuvoje“, -  sakė Liudmila Chorošilova.

Klubo „Desiderija“ narius“ sveikino Vilniaus miesto savivaldybės narys, partijos „Lietuvos rusų sąjunga“ pirmininkas  Sergej Dmitrijev, visuomeninės organizacijos „Mūsų dialogas“ pirmininkė Larisa Dmitrijeva, įvairių tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų atstovai, Tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė. Buvo pagarsintas Vilniaus Šv. Konstantino ir Michailo stačiatikių cerkvės seserų, su kuriomis L.Chorošilova organizuoja labdaros akcijas, sveikinimas.

Šiltais plojimais ir gražiomis gėlių puokštemis renginio žiūrovai apdovanojo klubo „Desiderija“ vadovę  Liudmilą Chorošilovą, muzikos vadovus - Liudmilą Malcevą ir Aleksandrą Amelnickį, solistus – Larisą Buniną, Viktoriją Michailovą, Aleksandrą Chariną.