Almanachų „Oceanus Sarmaticus“ ir „Pokrova“ sutiktuvės

Gruodžio 5 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje pristatyti du 2019 m. išleisti leidiniai - tarptautiniai almanachai „Oceanus Sarmaticus“ (Nr. 4) ir „Pokrova“.

Pirmasis almanacho „Oceanus Sarmaticus“ buvo išleistas 2016 metais. Šio almanacho įžanginiame žodyje rašoma: „Oceanus Sarmaticus“ – kas yra tai? Tai yra tai, kas šiandien vadinama Baltijos jūra, kuri geografiškai apjungia šio almanacho kūrėjus ir daugumą jo autorių – pagal jų gyvenimo vietą, kilmę ir mentalitetą. ... Šio leidinio autoriai gyvena įvairiose šalyse, mąsto ir rašo skirtingai, tačiau juos jungia siekis rasti savo vietą kultūroje“.

Šiais metais pirmą kartą  atskira knyga išleista tarptautinio stačiatikių sakralinės poezijos, muzikos, dailės festivalio „Pokrova“ literatūrinė medžiaga.

Renginyje dalyvavo ir susirinkusius sveikino Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė. Ji pabrėžė literatūros svarbą dvasiniam žmonių gyvenimui, akcentavo suteikiamas galimybes per poeziją geriau pažinti šalia gyvenančių įvairių tautų atstovų pasaulį. Direktorei buvo padovanoti leidiniai.

Savo įžvalgomis apie pristatomus leidinius dalijosi asociacijos "Lietuvos rusų susirinkimas" pirmininkė Liudmila Riabenko. Sveikinimo žodžius almanachų kūrėjams išsakė Tartautinės rašytojų ir publicistų asociacijos Lietuvoje vadovas Lev Mesengiser. Jis dėkojo festivalio „Pokrova“ sumanytojai, vadovei ir vedėjai, Lietuvos rusų susirinkimo Kauno klubo „Nadežda“ pirmininkei,  humanitarinių mokslų daktarei Elenai Suodienei už darbą rengiant almanachus. .

Savo eilėraščius, išspausdintus almanache „Pokrova“ skaitė poetai Samoilas Lormanas, Jelena Šeremet, Galina Ivanova, Georgij Počiujev, Sergej Lavrov.

Renginio pabaigoje Raisa Melnikova ie Elena Suodienė susirinkusiems pristatė savotišką „mini“ spektaklį – R. Melnikova skaitė išspausdintus almanacho „Pokrova“ skyriuje „Malda rusų poezijoje“ eilėraščius, o E. Suodienė – savo eilėraščius-improvizacijas šiems tekstams.