Tautinių bendrijų lyderių seminaras

Lapkričio 27 d. Tautinių bendrijų namuose vyko tradicinis tautinių bendrijų lyderių ir jų atstovų edukacinis seminaras. Seminaro darbe dalyvavo tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų vadovai iš Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Šilutės miestų ir Vilniaus bei Varėnos rajonų.

Seminaro dalyviams paskaitą „Vasario 16-osios Lietuvos valstybingumo tradicija ir Kauno rusų bendruomenė: istorija ir atmintis” skaitė Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Andrius Marcinkevičius.

Informaciją apie galimybes 2019 m. gauti paramą iš Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagal programą „Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą“ pristatė Rasa Paliukienė, Tautinių mažumų  departamento prie LRV Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja ir Aušra Šokaitienė, Tautinių  mažumų departamento prie  LRV Ryšių su tautinėmis  bendrijomis skyriaus vyriausioji specialistė.

Savo įžvalgomis apie bendravimo socialiniuose tinkluose ypatumus šiandieniniame geopolitiniame kontekste pasidalino Vilius Mikulėnas, VšĮ Tautinių bendrijų namų vyriausiasis specialistas.

Buvo organizuota filmo apie tautines bendrijas, demonstruoto 2018 m. liepos 1 d. renginio „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ metu Rotušės aikštėje Vilniuje, peržiūra. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiame renginyje dalyvavo trisdešimt lietuvių bendruomenių iš skirtingų pasaulio šalių ir 25 Lietuvos tautinės bendrijos. Filmą komentavo Sigitas Šliažas, Tautinių mažumų departamento prie  LRV Ryšių su tautinėmis  bendrijomis skyriaus vyriausiasis specialistas.