Gudų kultūros draugijos Lietuvoje 30-mečio minėjimas

Gruodžio 8 d. Tautinių bendrijų namuose Gudų kultūros draugija Lietuvoje minėjo savo veiklos 30-metį.

Renginio dalyvius ir Draugijos narius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Žygimantas Pavilionis, Etninės kultūros tarybos narė Nijolė Balčiūnienė, Tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė, Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo prezidentė Larisa Sliesareva, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos direktorė Diana Stachnovič. Sveikinimus Draugijos veiklos 30-mečio proga atsiuntė baltarusių draugijos iš Sankt Peterburgo (Rusija), Rygos (Latvija), Londono (Jungtinė Karalystė), Kijevo (Ukraina).

Meninėje renginio programoje dalyvavo dainininkas iš Minsko Aleksandr Zavgorodskij, Aleksndro Losiaus kapela „Olesa lesa". Eilėraščius skaitė poetė, vertėja Tatjana Rainienė.