Kauno klubas „Nadiežda“ minėjo veiklos 20-metį

Gruodžio 15 d. Tautinių bendrijų namuose Lietuvos rusų susirinkimo Kauno klubas „Nadiežda“ paminėjo savo veiklos 20-metį.

Renginio pradžioje asociacijos Lietuvos rusų susirinkimas pirmininkė Liudmila Riabenko pasveikino susirinkusius Kauno klubo „Nadiežda“ narius ir jo veiklos gerbėjus gražaus šios organizacijos veiklos jubiliejaus proga. Ji pabrėžė, jog klubo „Nadiežda“  kūrybinė veikla užima ryškią vietą Kauno kultūriniame gyvenime.

Kauno klubo „Nadiežda“ pirmininkė humanitarinių mokslų daktarė Elena Suodienė papasakojo apie klubo susikūrimą, jo veiklą, pristatė ansamblio „Nadiežda“ kūrybinius pasiekimus.

Kauno klubo „Nadiežda“ narius sveikino Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Šliažas, Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius Alexander Sandrikov, įvairių šalies tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Koncertinės renginio programos pradžioje ansamblis „Nadiežda“ (vadovė Nelė Kolčiugina) atliko klubo himną, kurio žodžius parašė Galina Mikalauskienė ir muziką sukūrė Liudmila Suchonickaja. Koncerte skambėjo ansamblio, atskirų solistų, vokalinių duetų atliekami kūriniai.

Renginio metu asociacijos Lietuvos rusų susirinkimas pirmininkė Liudmila Riabenko įteikė Kauno klubo „Nadiežda“ nariams padėkos raštus ir gėles.