Kalendoriuje – tautinių mažumų sakralinis paveldas

Sausio 10 d. Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje vyko Tautinių mažumų departamento prie LRV išleisto sieninio 2017-ųjų metų kalendoriaus, kuriame atspindėti Lietuvos tautinių mažumų sakralinio paveldo objektai, sutiktuvės.

„Mūsų departamentas jau keletą metų išleidžia kalendorius tautinių mažumų tematika. Šių metų kalendorius skirtas šventovėms, kuriose įvairių tautų Lietuvos žmonės susirenka pasimelsti, pabūti su savimi, kalbėti su Dievu savo kalba, ieškoti stiprybės“, - pradėdama renginį, sakė departamento direktorė dr. Vida Montvydaitė.

Vilniaus stačiatikių Šv. Konstantino ir Mykolo parapijos klebonas Vladimiras Rinkevičius kalbėjo apie istoriškai draugišką, taikų įvairių religijų atstovų sugyvenimą Lietuvoje. Jo šeimoje, tarp artimų draugų yra katalikų, stačiatikių, musulmonų, judėjų.

„Lietuvoje, ypač Vilniuje, visada gyvavo daug įvairių kultūrų, religinių bendruomenių. Buvo statomi jų maldos namai. Lietuva yra ta šalis, kurioje mes, daug įvairių tautų, tikėjimų atstovai, galime kartu laisvai gyventi, išpažinti savo tikėjimą, kai tuo tarpu pasaulyje yra vietų, kuriose persekiojami žmonės, vyksta daug konfliktų, netgi karų dėl tikėjimo“, - sakė jis.

Kalendoriuje spausdinamų maldos namų spalvotų nuotraukų autorius – fotomenininkas Jonas Paršeliūnas. Prieš 8-9 metus jis pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos totorių bendruomene, dalyvauti jos renginiuose, šventėse, nuotraukose įamžino daug bendruomenės gyvenimo akimirkų, taip pat ir jos kultūros paveldo objektų. Vėliau susidomėjo ir kitų tautinių mažumų kultūra, tradicijomis, istoriniu paveldu ir daug ką užfiksavo nuotraukose.

„Lankydamasis įvairiose Lietuvos vietose ir fotografuodamas tautinių mažumų sakralinio paveldo objektus, sutikau daug puikių žmonių. Jie daug įdomaus pasakojo apie savo maldos namus, jų istoriją. Kiekvienas toks susitikimas įsiminė ilgam“, - teigė J. Paršeliūnas.

Informacija apie tautinių mažumų kultūros paveldo objektus pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.

Šis kalendorius – ketvirtas tautinių mažumų tematika. Pirmajame, 2014-ųjų metų kalendoriuje buvo spausdinamos įvairių tautinių bendrijų atstovų nacionaliniais rūbais nuotraukos. 2015-ųjų metų kalendorius skirtas Lietuvos tautinių mažumų kulinariniam paveldui. Praėjusių metų kalendoriuje pristatytos kai kurių Lietuvos bibliotekų fonduose esančio tautinių mažumų spausdinto paveldo knygos. Dingstį išleisti tokį kalendorių paskatino tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2016-uosius metus buvo paskelbęs Bibliotekų metais.