„Kalėdiniai susitikimai“ Tautinių bendrijų namuose

Sausio 12 d. Tautinių bendrijų namų Renginių salės sienos tarsi išsiplėtė nuo daugiabalsio vaikų klegesio ir tautiniais rūbais pasipuošusių jaunųjų atlikėjų. Čia jau ketvirtą kartą vyko respublikinė tautinių mažumų įstaigų rusų ugdomąja kalba šventė „Kalėdiniai susitikimai – 2017“. Į ją atvyko vaikų kolektyvai iš Vilniaus darželių – mokyklų „Berželis“ ir „Svaja“, Levo Karsavino, Aleksandro Puškino, „Ateities“ mokyklų, Sofijos Kovalevskajos, „Santaros“ progimnazijų, Pranciškaus Skorinos, Vasilijaus Kačalovo gimnazijų (visos iš Vilniaus), Lentvario „Versmės“, Pabradės „Žeimenos“ (Švenčionių r.) gimnazijų. Šventėje taip pat dalyvavo Lentvario rusų liaudies instrumentų ansamblis „Treščiotki“ ir Vilniaus folkloro ansamblis „Vereja“.

Šventinio koncerto pradžioje skambėjo tradicinis Kalėdų himnas „Tyli naktis“, kurį rusų, lietuvių ir lenkų kalbomis atliko Vilniaus Levo Karsavino mokyklos auklėtinė Zlatoslava Chrustaliova. Vilniaus „Ateities“ mokyklos mokytoja Natalija Grudzinskienė papasakojo susirinkusiems šio  kūrinio atsiradimo istoriją 1818 m.

 Viena iš jos iniciatorių Vilniaus darželio–mokyklos „Berželis“ muzikos mokytoja Tamara Tretjakova, pabrėžė, jog „Kalėdiniai susitikimai“ tapo reikšmingu renginiu Vilniuje, renginiu, kuris praturtina jaunosios kartos dvasinį pasaulį, skatina domėtis savo tautos tradicijomis ir papročiais.  Renginio dalyvius sveikino Pabradės Žeimenos gimnazijos tikybos mokytojas, Vilniaus šv. Dvasios vienuolyno djakonas Michail Sinkevič. Jis kalbėjo apie Kalėdų prasmę, jų reikšmę žmogaus gyvenime, kvietė visus metus nepamiršti ir laikytis krikščioniškų vertybių.

Įspūdingame koncerte skambėjo kalėdinės giesmės, dainos, šokių melodijos, kurias atliko folkloro, vokaliniai, instrumentiniai ansambliai, jaunieji solistai. Kalėdinius susitikimus vainikavo P. Siniavskio daina "Kalėdos", kurią dainavo visi šventės dalyviai.

Kolektyvų vadovams buvo įteiktos Tautinių bendrijų namų padėkos, Tautinių mažumų departamento išleisti 2017-ųjų metų kalendoriai, kuriuose išspausdintos tautinių mažumų sakralinio paveldo (maldos namų) fotografijos.

Šventėje dalyvavo Tautinių mažumų departamento Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vedėja Vaiva Vėželytė-Pokladova, departamento vyriausioji specialistė Eglė Kiuraitė.

Renginio organizatoriai - Vilniaus darželis-mokykla „Berželis“ (direktorė Loreta Semaška) ir Tautinių bendrijų namai.