Renkamos naujos grupės į lietuvių kalbos kursus

2015 01 05 dieną  15 val. Tautinių bendrijų namuose renkamos naujos klausytojų  grupės

Vykdant projektą Trečiųjų šalių piliečių savęs įtvirtinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje

Tautinių bendrijų namuose gruodžio 18-19 dienomis lietuvių kalbos kursus baigė dvi klausytojų grupės.  Kursų klausytojai taip pat turėjo galimybę susipažinti

su Lietuvos Respublikos teisine sistema, įdarbinimo galimybėmis, Lietuvos tautinių bendrijų istorija ir patirtimi gyvenant Lietuvoje.