Konferencija „Politinė investicija į žmogaus teises, – ES piliečių teisių politika“

Gruodžio 9 d. LR Seimo kontrolierių įstaigoje vyko konferencija „Politinė investicija į žmogaus teises, – ES piliečių teisių politika“. Konferencijos organizatoriai - Seimo kontrolieriai, LR Seimo Žmogaus teisių komitetas bei Mykolo Romerio universitetas.

Konferencijos moderatorius Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovas Arminas Lydeka sveikino susirinkusius su artėjančia Žmogaus teisių diena. Jis pabrėžė, kad 1948 m. gruodžio 10 d. Paryžiuje, JT Generalinėje Asamblėjoje, priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija yra pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, jog visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves.

Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, Seimo kontrolierius dr. Augustinas Normantas kalbėjo apie platesnį ombudsmenų vaidmenį. Jo nuomone, būtina  ne tk tirti piliečių skundus, bet ir gerinti valdžios įstaigų darbą, plėtoti žmogaus teisių sklaidą ir priežiūrą. Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Leonardas Talmontas kalbėjo apie žmogaus teisių užtikrinimą kaip demokratijos garantą. Europos lyčių lygybės instituto direktorė Virginija Langbakk savo pranešime nagrinėjo moterų ir vyrų lygybės situaciją įvairiose Europos valstybėse. Mykolo Romerio universiteto profesorius dr. Dainius Žalimas analizavo žmogaus teisių tradicijas Lietuvoje, o šio universiteto profesorius dr. Saulius Katuoka žmogaus teisių dabarties iššūkius ir perspektyvas. Seimo kontrolierius Raimondas Šukys pristatė Seimo kontrolierių įstaigos 2013 metais organizuotus Europos Sąjungos piliečių metų renginius, pristatė seminarų ciklą valstybės tarnautojams „Piliečių teisės ir viešojo administravimo subjektų pareigos“. Konferencijos diskusijoje dalyvavo nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus teisių srityje, atstovai.

Konferencijos pabaigoje įvyko Seimo kontrolierių įstaigos organizuoto fotografijų konkurso „Aš – Europos Sąjungos pilietis. Aš turiu teisę į...“ nugalėtojų apdovanojimai.