Dėmesio skelbiamas 2014 m. Kultūros rėmimo programų konkursas

Skelbiamas 2014 m. Kultūros rėmimo programų projektų konkursas

2013-12-05

Kultūros rėmimo programų projektų finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-1728 patvirtinti Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatai.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus mieste, išskyrus pelno siekiančias organizacijas bei nacionalinio lygio valstybės finansuojamas kultūros ir meno įstaigas.

Paraiškos projektams finansuoti su priedais turi būti pateiktos per 30 darbo dienų nuo skelbimo apie projektų finansavimą pranešimo dienos, tai yra, iki 2014 m. sausio 16 d. įskaitytinai, registruotos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 9-oje darbo vietoje (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) trimis egzemplioriais (1 originalas ir 2 kopijos) užklijuotame ir užantspauduotame voke, ant kurio užrašyta gavėjas, organizacijos adresai su nuoroda ,,Kultūros rėmimo programų projektų konkursui“ ir projektų rėmimo programa, pagal kurią teikiamas projektas.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyr. specialistę Jolitą Ivanovą tel. 211 2150 arba el. paštu jolita.ivanova@vilnius.lt Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus darbo laikas: I-IV 8.30-17.30; V 8.30-16.15. Pietų pertrauka 12.30-13.15.

 

 

Tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų dėmesiui!

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė 2014 m. Kultūros rėmimo programų projektų konkursą. Paraiškos priimamos iki 2014 m. sausio 16 d.

Išsamesnė informacija: www.vilnius.lt