Almanacho pristatymas

„Vingis“ pristatė tryliktąjį almanachą

Spalio 21-ąją Tautinių bendrijų namuose Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildija „Vingis“ pristatė tryliktąjį almanachą, kuriame paskelbti gildijos narių kūriniai, sukurti lietuvių, lenkų, rusų ir ukrainiečių kalbomis. Lietuvių kalba parašytus kūrinius redagavo Jonas Laurinavičius, o rusų kalba – Liudmila Intejeva. Renginį vedė gildijos pirmininkė Onutė Kulbokienė. Apie almanachą, jo sukūrimą mintimis dalijosi Loreta Pladienė ir Liudmila Intejeva. Per renginį savo kūrybą skaitė visi renginyje dalyvavę gildijos nariai. Seimo narės prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės sveikinimus gildijos nariams perdavė jos patarėja Dalia Bukelevičiūtė. Sveikindama gildijos narius su tryliktuoju almanachu Tautinių bendrijų namų vyriausioji specialistė Rita Novikienė paskatino įsitraukti ir į projektinę veiklą.

Atgal XI Tarptautinis dvasinės poezijos festivalis POKROVA