Tadžikai susibūrė Ramadan šventėje

Balandžio 10 d. d. Tadžikistano Baltijos kultūros centras pakvietė savo narius ir bičiulius į Ramadan šventę, vykusią Nemėžio totorių bendruomenės centre.

„Visų musulmonų svarbiausios šventės yra Ramadan Bairam ir Kurban Bairam. Ramadan Bairam švenčiame po mėnesį trukusio pasninkavimo. Visą mėnesį nuo saulės patekėjimo iki jos nusileidimo negalima nieko valgyti ir gerti. Tik vakare, kai saulė nusileidžia, pavakarieniaujama. Ir pasninkauti privalo visi musulmonai. Tai nurodyta ir Korane. Nepasninkauti galima tik esant labai svarbioms priežastims: žmogus serga, išvykęs į tolimą kelionę, moteris laukiasi kūdikio ar yra maitinanti naujagimį. Nuo pasninko atleidžiami ir vaikai iki 13–14 metų“, – pasakoja Tadžikistano Baltijos kultūros centro direktorius Adam Buriev.

Į šventę susirinko gausus Vilniuje gyvenančių tadžikų šeimų būrys. Vyrai rūpinosi plovo gamyba, moterys triūsė prie salotų ir saldumynų ruošimo. Viduje prie vaišėmis nukrautų stalų Ramadan šventė moterys ir mergaitės. Kieme pastatytoje palapinėje vaišinosi vyrai. Mergaitės prisiminė Ramadan šventės papročius, žinias apie Koraną tikrino viktorinoje. Savo sugebėjimus vyriškoje draugijoje deklamuodami eiles rodė ir berniukai.

„Tai šventė, kuri mūsų gyvenime prasideda nuo vaikystės ir kurią švenčiame visą gyvenimą. Daugelis iš vaikystės prisimena  dovanas, kurias dovanoja aplankyti kaimynai, vėliau ateina kitas šios šventės suvokimas, – mintimis apie Ramadan šventę dalijasi bendruomenės narys Mirzorakhim Kuzov. – Ir šią šventę Lietuvoje švenčiame kaip savo namuose, nes Lietuva mums tapo antra tėvyne. Mes esame dėkingi šios šalies žmonėms, priėmusiems mus ir mus suprantantiems.“ „Į šventę pasikvietėme Raudonojo Kryžiaus, Carito atstovus, lietuvių kalbos mokančius mokytojus, totorių bendruomenės, Islamo kultūros ir švietimo centro atstovus. Į mūsų kvietimą atsiliepė Tautinių bendrijų namai ir šventėje dalyvavo jų direktorius Gžegož Miloševič“, – svečiais pasidžiaugia Adam Buriev.

Atgal Vilniaus vokiečiai švenčia 35-metį