#Kuriame kartu 5

Kuriame kartu (5)

Lietuvos tautinis atgimimas, prasidėjęs 1988 metais, paskatino ir šalies tautinių mažumų atstovus burtis į visuomenines organizacijas, saugoti ir puoselėti savo tautinę tapatybę per etnokultūrinės raiškos priemones, neformalųjį ugdymą, kalbą ir religiją. Tokiai veiklai sąlygas sudarė Lietuvos valstybės dėmesys tautinėms mažumoms bei naujos teisinės ir praktinės galimybės. Imtos steigti ikimokyklinės lenkų, žydų vaikų įstaigos, sparčiai kūrėsi mokyklos ir klasės lenkų dėstomąja kalba, pradėtos steigti šeštadieninės ir sekmadieninės mokyklos negausių tautinių bendruomenių vaikams. Būtent sekmadieninių mokyklų veikloje daugelis negausių tautinių mažumų bendruomenių mato galimybę išsaugoti ir puoselėti savo etnolingvistinį gyvybingumą, tradicijas, tautinį identitetą. Valstybė pripažįsta ir remia tautinių mažumų pastangas išlaikyti kalbą, religiją, stiprinti savitą etninį tapatumą. Lietuvos Respublikos įstatymai garantuoja šalyje gyvenančioms tautinėms mažumoms steigti bei turėti šeštadienines/sekmadienines mokyklas ir kitas vaikų neformaliojo švietimo veiklas.

Tautinių bendrijų namų logotipas
Raugyklos g. 25, LT-01140 Vilnius, Lietuva Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 125293277
Darbo valandos

I–IV: 8:00–17:00
V: 8:00–15:45

Naujienų prenumerata

Tautinių bendrijų namai © 2023