#Kuriame kartu 13

Kuriame kartu (GORB)
Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininko Mahiro Gamzajevo kalba – kreipimasis į azerų ir kitus kariškius
per Lietuvos radiją (azerų kalba).  Vilnius, po 1991 m. sausio 13 d.  Kreipimesi azerų ir kitų tautybių kariškiai kviečiami  nedalyvauti akcijose, nukreiptose prieš taikius Lietuvos gyventojus. 
Mahiro Gamzajevo asm. archyvas
Vladimiro Gražulio asm. archyvas
Lietuvos ukrainiečių kreipimasis į SSSR Aukščiausios Tarybos Tautybių Tarybos pirmininko pavaduotoją Borisą Oleiniką (ukrainiečių kalba).
1991 m. sausio 13 d.
Kreipimesi pabrėžiama, kad tragiški įvykiai naktį iš sausio12 d. į sausio13 d. nebuvo išprovokuoti nei Lietuvos piliečiais, 
nei Krašto apsaugos tarnyba. Reiškiamas griežtas protestas prieš karinės jėgos naudojimą Lietuvoje.
Kreipiamasi į Borisą Oleiniką ne tik kaip į SSSR Aukščiausios Tarybos Tautybių Tarybos pirmininko pavaduotoją, bet ir kaip į ukrainiečių tautos atstovą, prašant nutraukti kraujo praliejimą.
Tautinių bendrijų namų logotipas
Raugyklos g. 25, LT-01140 Vilnius, Lietuva Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 125293277
Darbo valandos

I–IV: 8:00–17:00
V: 8:00–15:45

Naujienų prenumerata

Tautinių bendrijų namai © 2023