Tatjanos Kaziūnienės pirmos knygos sutiktuvės

Balandžio 15 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje įvyko kasmėnesinis Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ narių susitikimas. Šiame susitikime savo pirmąją poezijos knygą „Gyvenimo akimirkos“ pristatė gildijos narė Tatjana Kaziūnienė. Ji nuoširdžiai papasakojo apie save ir savo kūrybą, kurioje atsispindi meilė Lietuvos gamtai, Vilniui. Tatjana Kaziūnienė rašo eilėraščius daugiausiai rusų kalba. Loreta Pladienė, kuri maketavo ir apipavidalino rinktinę, trumpai pristatė poetės knygelę, taip pat pasidžiaugė ir autorės nutapytais paveikslais. Menininkę sveikino gildijos nariai, skambėjo dainos pagal Tatjanos Kaziūnienės eiles. Visą popietę vedė Onutė Grybauskaitė – Kulbokienė, gildijos „Vingis“ pirmininkė.

Atgal Tadžikai susibūrė Ramadan šventėje