Paminėtos 100-osios Lietuvos totorių veikėjo Mensaido Bairaševskio gimimo metinės

2024 m. sausio 20 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje įvyko Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos minėjimas, skirtas 100-osios Lietuvos totorių veikėjo Mensaido Bairaševskio gimimo metinėms pažymėti. Mensaidas Bairaševskis padėjo daug pastangų gaivinant totorių kultūrą šalyje. Lietuvos radijuje ilgus metus rengė totoriams skirtas laidas, spaudoje paskelbė daugybę straipsnių šios tautos istorijos ir kultūros klausimais. Jis buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo narys, Lietuvos kultūros fondo prezidiumo narys. Renginį vedė Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Motiejus Jakubauskas. Paminėjime prisiminimais apie Mensaidą Bairaševskį dalinosi profesorius Adas Jakubauskas, šeimos nariai, dukra prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė. Renginyje dalyvavo Lietuvos totorių folkloro ansamblis „Efsane“, kuris surengė trumpą koncertą.

Atgal Šlapelių name-muziejuje atidaryta „Dačijos“ 35-mečiui skirta paroda