Lietuvių kalbos kursų baigimo pažymėjimai

Įteikti lietuvių kalbos kursų baigimo pažymėjimai

Rugpjūčio 2 d. Tautinių bendrijų namuose buvo įteikti lietuvių kalbos kursų, kuriuose mokėsi apie 300 ukrainiečių, atvykusių į Lietuvą prasidėjus karui Ukrainoje, baigimo pažymėjimai. Sveikindamas mokymų dalyvius Tautinių namų direktorius Gžegož Miloševič pažymėjo, kad galimybę nemokamai mokytis valstybinės kalbos  jiems suteikė viešoji įstaiga „Stiprūs kartu“, skyrusi  28 tūkst. eurų. Kadangi mokymai vyko nuotoliniu būdu, juose dalyvavo žmonės, įsikūrę įvairiose Lietuvos vietose. Atsižvelgiant į mokymų dalyvių galimybes, buvo sudaryta 16 skirtingu laiku dirbančių grupių. Su jomis dirbo trys pedagogės. „Šių mokymų dalyviai buvo itin motyvuoti ir žingeidūs. Mokymus baigė 85 proc. pradėjusiųjų. Tai labai puikus rezultatas“, – kalbėjo viena iš lietuvių kalbos kursus vedusių pedagogių Violeta Lopetienė. Dauguma balandžio viduryje pradėtų mokymų dalyvių mokėsi pagal A lygio programą, kuriai buvo skirta 60 akademinių valandų. Programa išdėstyta per 30 užsiėmimų. Didelė dalis mokymų dalyvių, puikiai įvertindami Tautinių bendrijų namų organizuotus kursus, nori tęsti lietuvių kalbos mokymąsi. Kaip teigia Tautinių bendrijų namų direktorius Gžegož Miloševič, viešosios įstaigos „Stiprūs kartu“ dėka, šis ukrainiečių pageidavimas nemokamai tęsti lietuvių kalbos mokymąsi bus patenkintas. Dar dviem ukrainiečių grupėms nemokami kontaktiniu būdu vykstantys valstybinės kalbos mokymai, kuriems finansavimą skyrė viešoji įstaigą „Stiprūs kartu“, surengti Kaune.

Atgal Konferencija „Europos Sąjunga ir Bizantijos kultūros palikimas – istorija ir perspektyvos“