Tautinės mažumos pilietinėje visuomenėje

2002–2003 m. Tautinių bendrijų namai vykdė projektą „Tautinės mažumos pilietinėje visuomenėje”, kurį rėmė Kanados Baltijos socialinės integracijos fondas ir Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Šiuo projektu buvo siekiama skatinti Lietuvos tautinių mažumų visuomeninių organizacijų narių savarankiškumą, sprendžiant integracijos į šalies visuomenę procesų problemas, plėtoti berdradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio tautinių mažumų visuomeninių organizacijų, ieškant naujų veiklos formų ir jų įgyvendinimo metodų.

Siekiant nustatyti  ir patikslinti projekto gavėjų poreikius, projekto rengimo etape buvo atlikta tautinių mažumų  organizacijų vadovų apklausa.

Remiantis atliktos apklausos  duomenimis, buvo  surengtas dviejų dalių seminaras.

Seminaras „Tautinių mažumų visuomeninės organizacijos demokratinėje visuomenėje – šiandieninės aktualijos ir raidos perspektyvos” buvo skirtas tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų lyderiams. Seminare siekta pateikti  aktualiausią informaciją, naudingą tolesnei organizacijų veiklai.

Pirmojoje šio seminaro dalyje, įvykusioje 2002 m. gruodžio 13 d., buvo nagrinėtos tautinių mažumų visuomeninių organizacijų veiklos  perspektyvos. Dalyviai supažindinti su tautiniu gyventojų surašymo duomenų aspektu, aptartos pabėgelių problemos, romų integracijos į visuomenę problemos, dalyviai buvo supažindinti su parengtos šalies etnokultūros koncepcijos metmenimis.

2003 m. sausio 24 d. vykusioje antrojoje seminaro dalyje  projekto dalyviai buvo supažindinti su  įvairių Europos fondų veikla, sociologinių tyrimų duomenimis apie Lietuvos tautinių mažumų nuostatas, siekiant narystės ES. Buvo nagrinėjamas ir tautinių mažumų atstovavimas ES valstybių ir šalių kandidačių centrinės valdžios institucijoje.

2003 m. birželio 19 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seimo salėje įvyko tarptautinė konferencija „Tautinės mažumos pilietinės visuomenės formavimosi etape”.

Konferencijos tikslas – supažindinti visuomenę su šiandienine Baltijos šalyse gyvenančių tautinių bendruomenių padėtimi, jų teisiniu statusu, galimybėmis visapusiškai dalyvauti šalies ekonominiame, kultūriniame, socialiniame ir politiniame gyvenime, išsaugant savo tautinį tapatumą; apžvelgti tautinių tautinių mažumų visuomeninių organizacijų raidą ir veiklos perspektyvas, vykstant demokratijos procesams ir formuojantis atvirai pilietinei visuomenei.

Tarptautinės konferencijos medžiaga buvo išleista atskiru leidiniu. Gruodžio 18 d. Tautinių bendrijų namuose buvo pristatyta knyga „Tautinės mažumos pilietinės visuomenės formavimosi etape”, išleista rusų kalba.

Knygoje pateikiami 20 Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybinių organizacijų, dirbančių tautinių mažumų teisių apsaugos srityje, ir šių šalių tautinių mažumų visuomeninių organizacijų atstovų pranešimai, puikiai iliustruojantys dabartinę Baltijos valstybėse gyvenančių tautinių mažumų padėtį. Knygos buvo perduotos bibliotekoms, tautinių mažumų visuomeninėms organizacijoms, nemaža tiražo dalis skirta Latvijos tautinių kultūrų asociacijai ir Estijos tautinių mažumų asociacijai.

Tautinių bendrijų namų logotipas
Raugyklos g. 25, LT-01140 Vilnius, Lietuva Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 125293277
Darbo valandos

I–IV: 8:00–17:00
V: 8:00–15:45

Naujienų prenumerata

Tautinių bendrijų namai © 2023