Svečiai iš Dieveniškių

Rugsėjo 28 dieną Tautinių bendrijų namuose lankėsi svečiai iš Dieveniškių. Šis grupės moksleivių iš Vilniaus agroekologijos mokymo centro filialo „Dieveniškių Simono Karczmano amatų kiemo“ apsilankymas kartu su mokytojais bei filialo vadove Ilona Šediene dalis įgyvendinamo švietėjiško kultūros projekto „Visi keliai veda į Vilnių? Čiupk pyragą ir važiuojam!“. Tad svečiai išsikepę pyragų atvažiavo į Vilnių ir užsuko į Tautinių bendrijų namus. Moksleiviai buvo supažindinti su Tautinių bendrijų namuose įsikūrusiomis bendruomenėmis, apžiūrėjo dalies jų kabinetus, kuriuose saugomi tos tautos etnokultūrai svarbūs daiktai, veiklą atspindinčios nuotraukos, jų šalių atributika. Su moksleiviais bendravo Tautinių bendrijų namų direktorius Gžegož Miloševič ir Vilniaus m. baltarusių klubo pirmininkas Valentin Stech.

Atgal Tautinių bendrijų namuose vyks karo pabėgėliams iš Ukrainos skirtų lietuvių kalbos kursų pristatymo renginys