Satyrinė tradicija Europoje nuo Moljero iki N. Gogolio ir Lietuvos literatų kūryboje

Lapkričio 17 d. Tautinių bendrijų namų Renginių salėje vyko mokslinė praktinė konferencija „Nuo Moljero iki N. Gogolio ir satyros lietuvių literatūroje“. Renginį organizavo Lietuvos rusų susirinkimas, pirmininkė Liudmila Riabenko, kartu su Vilniaus miesto rusų (užsienio) kalbos mokytojų metodiniu būreliu. Konferencija skirta paminėti 400-ąsias didžio prancūzų klasicizmo epochos dramaturgo Moljero gimimo metines. Konferenciją vedė Žvėryno gimnazijos mokytoja Vida Gurklienė. Konferencijoje dalyvavo Vilniaus mokyklų mokytojai, mokiniai, mokslininkai. Renginio metu buvo skaitomi pranešimai apie Moljero, N. Gogolio, A. Čechovo, M. Bulgakovo kūrybos savitumus. Liudmila Riabenko skaitė pranešimą „Veidmainio atmaina XIX a. rusų literatūroje“, istorijos mokslų daktarė Milda Janiūnaitė – „Satyros apraiškos Lietuvos literatų kūryboje“. Savo paruoštus pranešimus pristatė ir mokiniai. Konferencijoje buvo įdomūs inscenizuoti pasirodymai: Vilniaus „Žaros“ gimnazijos mokinių ištrauka iš N. Gogolio „Revizorius“, „Kai kas apie miestiečių gyvenimo pagal A. Čechovo apsakymus“ (Tarptautinis teatrų festivalis „Vilniaus rampa“), Žvėryno gimnazijos mokinių inscenizacija pagal J. Erlicko eilėraščius.

Atgal TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMUOSE LANKĖSI ESBO VYRIAUSIASIS KOMISARAS