Samoilo Lormano kūrybos popietė

2024 m. sausio 29 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje vyko talentingo kūrėjo Samoilo Lormano kūrybos popietė, kurioje buvo pristatyta nauja autoriaus knyga „Distancija“. Tai rusų kalba parašytas eilėraščių ir prozos rinkinys. Samoilas Lormanas yra Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ narys. Renginyje autorių sveikino gildijos pirmininkė Onutė Grybauskaitė – Kulbokienė, humanitarinių mokslų daktarė Elena Suodienė, poetė ir šio rinkinio redaktorė Jelena Šeremet bei kiti atėję Samoilo Lormano draugai ir šeimos nariai.

Atgal Paminėtos 100-osios Lietuvos totorių veikėjo Mensaido Bairaševskio gimimo metinės