Kirgizų namų atidarymas

2022 m. lapkričio 26 d. Tautinių bendrijų namuose vyko Kirgizų bendruomenės, kurios pirmininkas yra Belek Aidarov, renginys. Šio renginio metu Tautinių bendrijų namuose buvo atidaryti Kirgizų bendruomenės namai. Lietuvos kirgizų bendruomenės pagrindą sudaro jauni žmonės, kurie įsikūrę ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Visagine. Kirgizų namų atidaryme dalyvavo bendruomenės nariai, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos direktorė dr. Vida Montvydaitė.

Atgal Gildijos „Vingis“ narių susitikimas