Gildijos „Vingis“ narių susitikimas

Lapkričio 21 d. Tautinių bendrijų namuose Renginių salėje vyko Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ narių susitikimas, kurį vedė pirmininkė Onutė Grybauskaitė – Kulbokienė. Šis lapkričio mėnesio susitikimas buvo skirtas mirusiųjų „Vingio‘ narių paminėjimui „Vėlinių šventė“. Renginyje dalyvavo Vilniaus miesto Bočių bendrijos klubas „Gyvenimas yra gražus”, vadovė Liudmila Bykovskaja. Šio klubo narės pasirodė atlikdamos meninę – poetinę kompoziciją pagerbti išėjusiuosius. Gildijos „Vingis“ nariai popietėje prisiminė mirusius narius, skaitė savo eiles.

Atgal Bardų koncertas