Vilno brangi širdžiai mano

Šiais poeto Taraso Ševčenkos (1814–1861) žodžiais buvo pavadinta kovo 10 d. Tautinių bendrijų namuose Vilniaus ukrainiečių bendrijos surengta popietė. Ji buvo skirta poeto, kuris pirmasis pradėjo kurti ukrainiečių kalba, pirmasis pradėjo kalbėti apie Ukrainos istoriją, teikdamas žmonėms viltį ir tikėjimą geresniais laikais, Taraso Ševčenkos 210-osioms gimimo metinėms. „Nuo savo įsikūrimo pradėjome organizuoti renginius, skirtus Tarasui Ševčenkai ir kasmet juos rengiame. Kiekvienais metais stengiamės organizuoti vis kitokius renginius. Vyko ne vienas Taraso Ševčenkos festivalis, į kuriuos pasikviesdavome ukrainiečius iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Tautinių bendrijų tarybos nariai savo gimtąja kalba skaitė Taraso Ševčenkos „Testamentą“, Tautinių bendrijų namų salėje mūsų kvietimu svečiavosi daug garsių Ukrainos atlikėjų. Ir šiemet pasikvietėme viešnią – Ukrainos nusipelniusią artistę Halyna Mikoliaš, – apie poeto pagerbimo tradicijas pasakoja Vilniaus ukrainiečių bendrijos vadovė Natalija Šertvytienė. –Tarasui Ševčenkai skirti renginiai kovo 9 dieną įvyko Visagine, Kaune.“ Viešnia iš Ukrainos skaitė Taraso Ševčenkos kūrinius, dainavo pačios sukurtas dainas. Popietėje koncertavo Vilniaus ukrainiečių bendrijos ansamblis „Svitanok“, vadovaujamas Tatjanos ir Mykolos Morgun, prie Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios veikiančios sekmadieninės mokyklos vaikai. Apie Tarasą Ševčenką bylojo surengta gausi nuotraukų, knygų, jo tapytų portretų paroda.

Atgal Tautinių bendrijų atstovai dalyvavo Kovo 11-osios eisenoje