Valdovų rūmai

Valstybinės kalbos besimokantys ukrainiečiai lankėsi Valdovų rūmuose

Atsiliepdami į ukrainiečių, pasitraukusių nuo karo, poreikius, Tautinių bendrijų namai surengė papildomus valstybinės kalbos mokymo kursus, kuriuose dalyvauja apie 400 ukrainiečių. Papildomus mokymus finansuoja viešoji įstaiga „Stiprūs kartu“. Kaip teigia ukrainiečius mokanti pedagogė Violeta Lopetienė, lietuvių kalbos mokymasis siejasi ir su šalies istorijos, kultūros, tradicijų, papročių pažinimu. Gegužės pabaigoje valstybinės kalbos besimokančių ukrainiečių grupė apsilankė Valdovų rūmuose, kuriuose ekskursiją ukrainiečių kalba vedusi Marija taip pat mokosi lietuvių kalbos.

Atgal Rodikos Morari paroda – dovana Vilniui