Užuojata mirus A. Melechui

Tautinių bendrijų namų kolektyvas reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems, mirus ilgamečiam Lietuvos totorių folkloro ansamblio „Alije“ vadovui Alikui Melechui.

A. Melech po studijų nuolat vadovavo įvairiems muzikos kolektyvams, už savo veiklą buvo apdovanotas LR Vyriausybės, LR Kultūros ministerijos, savivaldybės garbės, padėkos raštais ir diplomais. Apdovanotas Tautinių mažumų departamento prie LRV auksiniu ženklu.

Prasidėjus Atgimimui, A. Melech aktyviai įsijungė į naujas veiklas. Dideli jo nuopelnai, buriant totorių bendruomenę, gaivinant šios vienos seniausių mūsų šalies etninių grupių kultūros ir istorijos paveldą, tradicijas, papročius.

1997 m. šalia mečetės Keturiasdešimt totorių kaime pastatytas paminklinis akmuo, skirtas totorių įsikūrimo LDK 600-osioms metinėms. A. Melech buvo šio paminklinio akmens pastatymo iniciatorius ir autorius.

1996 m. minint 600 metų totorių įsikūrimo metines Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje įkūrė Lietuvos totorių folkloro ansamblį „Alije“. Tai buvo pirmas totoriškas ansamblis po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje.

Atgal Menininko Aleksandro Gladkich atminimo vakaras