Seimo Pirmininkės vizitas Tautinių bendrijų namuose

Tautinių bendrijų namuose lankėsi Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen

Spalio 11 d. Tautinių bendrijų namuose (TBN) lankėsi Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Čia ji susitiko su TBN direktoriumi Gžegožu Miloševičiumi, Tautinių mažumų departamento (TMD) direktore dr. Vida Montvydaite, tautinių bendruomenių lyderiais, TBN ir TMD darbuotojais.

„Man labai džiugu šiandien matyti, kad tiek daug tautinių bendrijų yra įsikūrę Tautinių bendrijų namuose. Vienos yra didesnės, kitos – mažesnės, vienos yra nuo seno įsikūrusios Lietuvoje, kitos – naujai atvykusios, bet kiekviena iš jų praturtina mūsų šalį ir man labai norisi čia atvažiavus dar kartą patvirtinti, kad ta įvairovė: kultūros, tradicijų, kalbų, kurią kiekviena iš tautinių bendruomenių puoselėja, yra labai svarbi mūsų visuomenei. Vienas iš Lietuvos politikos tikslų – kad kokios bebūtų įtampos, kokie bebūtų sunkumai, viską mes spręstume kartu ir mūsų įvairovė būtų turtas. Ypatingai saugomas, puoselėjamas turtas. Mes gyvename labai nesaugiame pasaulyje. Įvykiai, kurie vyksta Izraelyje, Ukrainoje, Baltarusijoje mums primena, kaip svarbu yra palaikyti bendradarbiavimą visuomenėje“, – kalbėjo Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

TBN direktorius G. Miloševičius trumpai pristatė TBN darbą. „Tautinių bendrijų namuose veikia daugiau kaip 20 bendruomenių, kurios vykdo aktyvią veiklą – nuolat vyksta renginiai, veikia sekmadieninės mokyklos, neseniai prasidėjo lietuvių kalbos kursai pabėgėliams iš Ukrainos ir kitų tautinių bendruomenių atstovams“, – kalbėjo direktorius.

TMD direktorė Vida Montvydaitė pažymėjo, kad Lietuva demonstruoja sėkmės pavyzdį, užtikrindama tarpkultūrinį dialogą mūsų valstybėje. „Atkūrus Nepriklausomybę labai gražiai susiklostė bendravimas su tautinėmis mažumomis. Lietuvos praktika, integruojant tautines mažumas, yra vertinama užsienio šalių ekspertų. ESBO Vyriausias komisaras tautinių mažumų politikos klausimais mini Lietuvą, kaip sėkmės pavyzdį užtikrinant darnų tautinių bendruomenių sugyvenimą. Lietuvos valstybės kūrėjai padėjo stiprius pagrindus tautiniam dialogui Lietuvoje ir labai džiugu, kad šiandien mes turime Tautinių bendrijų namus, Kauno įvairių tautų kultūrų centrą, centrus Klaipėdoje ir Visagine, kur po vienu stogu draugiškai kartu veikia įvairiausių tautybių atstovai“, – kalbėjo V. Montvydaitė.

Viešoji įstaiga TBN – Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta pelno nesiekianti organizacija, veikianti kultūros, švietimo srityse ir teikianti šių sričių paslaugas visuomenės nariams, siekiant padėti išsaugoti Lietuvos tautinių mažumų kultūrinį ir etninį savitumą joms visaverčiai integruojantis į šalies visuomeninį gyvenimą. Steigėjas – Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. TBN yra Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo steigėjas ir aktyvus dalyvis, bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, švietimo institucijomis, bendruomenėmis, užsienio partneriais, meno bei mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauja projektuose.

TBN skatina kultūrų dialogą įvairiatautėje Lietuvos visuomenėje. Supažindina mūsų valstybės piliečius su įvairių tautų tradicijomis bei papročiais, skatina bendrapiliečių tarpusavio toleranciją ir pasitikėjimą, plėtoja kultūrinę edukaciją. Per įvairiapusę praktinę metodinę paramą ugdo ir stiprina tautinių mažumų NVO lyderių ir narių gebėjimus bei reikiamas kompetencijas. Vysto ir plėtoja bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų visuomeninių organizacijų. Pristato daugiatautę mūsų šalies kultūros sanklodą užsienyje.

Olgos Posaškovos (LRS) ir TMD nuotr.

Atgal Į šventę pakvietė vokiečių bendruomenė