Vingis

Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ narių susitikimas

2023 m. birželio 26 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje vyko Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ narių susitikimas – popietė. Renginį vedė gildijos „Vingis“ pirmininkė Onutė Grybauskaitė – Kulbokienė. Šiame susitikime buvo aptarti gildijos „Vingis“ organizuoto konkurso „Mano gimtinės atspindžiai“ rezultatai bei apdovanoti konkurso nugalėtojai. Gildijos „Vingis“ nariai, rašantys poeziją bei užėmę prizines vietas, skaitė savo eiles. Popietę pagyvino savo dainomis atvykę svečiai folkloro ansamblis „Verdenė“.

Atgal III Tarptautinis totorių kultūros festivalis