Sėkmingai baigiamas projektas “Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką”

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kartu su partneriais VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ ir VšĮ Tautinių bendrijų namai, baigia įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuotą projektą „Tautinių mažumų atstovų įsitraukimas į darbo rinką“.

Projekto metu parengta tautinių mažumų atstovų įsitvirtinimo darbo rinkoje stebėsenos metodika.

Paraleliai vyko ir kitos projekto veiklos – mokymai, žiniasklaidos stebėsena, „Gyvųjų bibliotekų“ susitikimai. Seminarai „Pilietiškumas ir tautinės bendruomenės Lietuvoje: suderinimo veiksniai“ vyko penkiose tautinių mažumų sąlyginai tankiai gyvenamose savivaldybėse (Vilniuje, Vilniaus raj., Šalčininkų raj., Visagino bei Trakų raj.). Mokymų potemės – „Žmogaus teisės Lietuvos teisinėje sistemoje“, „Lietuvos įvairiapusiškumas -Tautinės mažumos Lietuvos istorijos kontekste“, „Lietuva daugiatautė ir įvairiakultūrė valstybė“, „Skirtingi, bet lygūs – valstybinių paslaugų prieinamumas Lietuvoje“, „Lietuvos Darbo rinka ir tautinės mažumos“, “Tarpkultūrinė komunikacija ir psichologija”, “Kultūrų ypatumai”.

Pagrindinis projekto tikslas buvo skatinti tautinių mažumų atstovų integraciją į darbo rinką ir į visuomenę. Jo metu apmokyta daugiau nei 800 nevyriausybinio, viešojo sektoriaus darbuotojų, darbdavių ir visuomenės atstovų.

Atgal RAMADAN BAYRAM