Raisos Melnikovos knygos pristatymas

Sausio 12 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje įvyko Raisos Melnikovos naujos knygos pristatymas: rusų kalba išleistas apsakymų rinkinys „Устами притчи“. Šioje knygoje autorė pristatė nedidelius vaizdingus pamokomus pasakojimus – paraboles, kuriuose aprašyta tam tikra užslėpta idėja. Tai pasakojimai apie gyvenimo prasmę, dievą, žmogų, teisybę, blogį, gėrį, kurių kulminacija slypi netikėtose, filosofiškose atomazgose – moralinio turinio išvadose. Raisa Melnikova yra edukologė, Tarptautinės literatūros ir meno plėtros akademijos MARLI akademikė, įvairių tarptautinių literatūros festivalių laureatė, parašiusi virš 20 knygų lietuvių ir rusų kalbomis.

Atgal Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ narių susirinkimas