Pristatyta Ruslano Arutiuniano knyga

Vasario 8 dieną Tautinių bendrijų namuose pristatyta Ruslano Arutiuniano sudaryta knyga „Armėnų tautos atspindžiai XIX a. pab. – XX a. per. Lietuvių spaudoje“. Knygoje pateikti  1885–1923 m. „Aušroje“, „Varpe“, „Lietuvos ūkininke“ paskelbti straipsniai, kuriuose rašoma apie armėnų kultūrą, armėnų žudynes Osmanų imperijoje 1894–1916 m. „Noras ištirti XIX a. pab. – XX a. per. Lietuviškus laikraščius kilo perskaičius Juozo Laurušo armėnistinius straipsnius knygoje „Akmuo ir šviesa“. Juose matyti didelis lietuvių veikėjų susidomėjimas armėnais ir Armėnija. Svarbiausia priežastis, dėl kurios 2015 metais pradėjau kaupti medžiagą būsimai knygai, buvo katastrofos, sukrėtusios armėnų tautą, jos kovas už išlikimą“, – apie savo sumanymą pasakoja knygos sudarytojas. Knygoje pateiktus straipsnius iliustravo ir Ruslano Arutiuniano parengta paroda apie to meto lietuviškus leidinius ir jų leidėjus. Knygos pristatyme dalyvavo Armėnijos ambasadorius Lietuvoje JE Hovahnnes Igityan, istorikai dr. Algimantas Kasparavičius ir dr. Grigorijos Potašenko, Lietuvos armėnų bendruomenės nariai, kiti svečiai.

Atgal Tautinių bendrijų namuose lankėsi jaunimo delegacija iš Azerbaidžano