Krupickaitės knyga

Pirmoji Viltautės Krupickaitės knyga

2023 m. liepos 24 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje įvyko Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ narių kasmėnesinis susitikimas – popietė. Renginį vedė gildijos „Vingis“ pirmininkė Onutė Grybauskaitė – Kulbokienė. Šios popietės metu buvo pristatyta jaunos Gildijos „Vingis“ narės Viltautės Krupickaitės pirmoji knyga „Žiedlapiai kyla aukštyn“. Į šią knygą autorė sudėjo savo eiliuotus tekstus ir eilėraščius. Gildijos pirmininkė Onutė Grybauskaitė – Kulbokienė trumpai papasakojo apie autorę ir apie knygos atsiradimą. Renginį pagyvino popietės svečių Kaišiadorių „Bočių“ bendrijos choras dainos.

Atgal Koncertas „Linksmos vasaros melodijos“