Per gyvenimą su daina

Rugsėjo 21 d. Tautinių bendrijų namų svetainėje vyko Lietuvos totorių folkloro ansamblio „Alije“ įkūrėjo ir ilgamečiu vadovo Ali Melecho kūrybinis vakaras. Renginį suorganizavo ir vedė Galina Miškinienė, Vilniaus apskrities bendruomenės pirmininkė. Vakaro metu vyko Pirmo koncerto, kuris įvyko 1997 metais, įrašo peržiūra. Buvo prisimintas ir pagerbtas ilgametis vadovas Ali Melechas. Vakare dalyvavo totorių senjoro klubo nariai.

Atgal Nuskambėjo 27-oji baltarusių dainų šventė