Pagerbti tautinių bendruomenių atstovai

Gruodžio 8 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Sauliaus Sondeckio salėje vyko Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamas renginys, skirtas Žmogaus teisių dienai paminėti. Renginio metu buvo apdovanoti iš visos Lietuvos atvykę tautinių mažumų srityje dirbantys žmonės.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Albinas Vilčinskas, tautinių bendrijų atstovai.

Apdovanojimus gavo daugiau kaip 50 Lietuvos visuomenės ir tautinių bendruomenių atstovų.

Tarp apdovanotųjų yra ir Tautinių bendrijų namų namiškiai, kuriuos nuoširdžiai sveikiname:

Ruslanas Arutiunianas, Tautinių bendrijų tarybos, Lietuvos armėnų sąjungos narys – už ilgametę visuomeninę veiklą, aktyvią pilietinę poziciją, bendruomeniškumo stiprinimą.

Khrystyna Chuba, Vilniaus ukrainiečių bendrijos narė – už aktyvią veiklą Vilniaus ukrainiečių bendrijoje.

Silvija Korolkova, Latvių vaikų klubo tėvų komiteto pirmininkė – už aktyvų dalyvavimą Vilniaus latvių draugijos veikloje.

Lyubov Kyrylyuk, Vilniaus ukrainiečių bendrijos narė – už aktyvią veiklą Vilniaus ukrainiečių bendrijoje.

Belekas Aidarovas, Kirgizų bendruomenės Lietuvoje įkūrėjas – už Kirgizų bendruomenės įkūrimą Lietuvoje, aktyvų indėlį pristatant kirgizų kultūrą, bendradarbiavimą tarp kirgizų ir kitų tautinių mažumų Lietuvoje.

Eugenija Vyrtosu, Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ narė – už aktyvią visuomeninę veiklą saugant bei puoselėjant Lietuvos kultūrų įvairovę, už moldaviško kulinarinio paveldo išsaugojimą, asmeninio jubiliejaus 70-mečio proga.

Madara Dominyka Žgutė, Vilniaus latvių draugijos narė – už ilgametę ir aktyvią veiklą draugijoje, už latvių ir lietuvių istorinių sąsajų pristatymą LRT projekte ,,Nacionalinė ekspedicija“.

Lidija Cholčeva, Vilniaus ukrainiečių bendrijos narė – už ilgametę ir aktyvią veiklą bendrijoje puoselėjant ukrainiečių kultūrinę tapatybę.

Valentina Kovalčuk, Vilniaus baltarusių klubo „Siabryna“ narė – už ilgametę veiklą ir nuopelnus Lietuvos baltarusių kultūrai, vadovavimą baltarusių vaikų ansambliui, bendruomeniškumo stiprinimą.

Rodica Morari, dailininkė – už aktyvią visuomeninę veiklą saugant bei puoselėjant Lietuvos moldavų tautinį tapatumą, nuoširdų ir aktyvų darbą su Lietuvos vaikais, tapybos darbų parodos, skirtos Vilniaus 700-mečiui, pristatymą.

Atgal Paroda „700-mečio Vilniaus gatvėmis“