Loretos Pladienės romano „Kerštas“ pristatymas

2023 m. balandžio 12 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje vyko Tarptautinės literatų, rašytojų ir menininkų gildijos „Vingis“ narių susitikimas – popietė. Renginį vedė gildijos „Vingis“ pirmininkė Onutė Grybauskaitė – Kulbokienė. Šiame renginyje gildijos „Vingis“ narė Loreta Pladienė pristatė savo naują knygą romaną „Kerštas“. Tai antras šios autorės, kuri pasirašo trumpiniu Lora Plad, romanas. Loreta Pladienė yra dailininkė, poetė, rašytoja, išleidusi 8 poezijos rinkinius, 4 iliustruotus poezijos albumus. Ji pati savo knygas maketuoja, iliustruoja savo piešiniais, todėl Loretos knygos visuomet yra meniškos, gražiai apipavidalintos. Pristatyme autorė trumpai papasakojo apie save, apie savo naują romaną, kuri pavadino detektyvu. Knygą pristatyti autorei talkino redaktorė Daiva Šukienė, gildijos „Vingis“ narė Birutė Gaučienė. Renginyje skambėjo dainos, buvo skaitomos ištraukos iš knygos.

Atgal Stiprūs kartu