Literatūros almanacho „Laisvės alėja“ pristatymas

Gruodžio 27 d. Tautinių bendrijų namų Svetainėje asociacijos „Lietuvos Rusų susirinkimas“ Kauno klubas „Nadežda”, vadovė Elena Suodienė, pristatė naujai išleistą literatūros almanachą „Laisvės alėja“. Almanachas išleistas dviem kalbomis. Juo siekiama, kaip įvade rašo projekto sumanytoja Elena Suodienė, reprezentuoti Lietuvą kaip atvirą, daugiakalbę, daugiakultūrę valstybę. Renginį vedė klubo „Nadežda” vadovė Elena Suodienė. Ypatingą vietą šiame almanache užima Antano Suodžio romanas „Kosmoso žiedai“. Tai apysaka, kurioje atsispindi meilė Lietuvai, jos istorijai, žmonėms. Pristatyme dalyvavę svečiai negailėjo šiam almanachui ir jo sudarytojams pagyrų, buvo sakomos sveikinimų kalbos, skambėjo bardų dainos.

Atgal Šventinis Vilniaus latvių koncertas