Lietuvos azerbaidžaniečių draugijos pirmininkas Mahiras Gamzajevas priimtas į Rašytojų sąjungos narių gretas. 

Liepos 22 d. vykusiame Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdyje Lietuvos azerbaidžaniečių draugijos pirmininkas Mahiras Gamzajevas priimtas į Rašytojų sąjungos narių gretas. 

Nuoširdžiai sveikiname gerbiamą Mahirą ir linkime jam tolesnės kūrybinės sėkmės tyrinėjant Lietuvos ir Azerbaidžano istorinius, literatūrinius ryšius, turiningai plėtojant kultūrinį dialogą visuomenėje.

Mahiras Gamzajevas gimė  1958 m. kovo 8 d. Azerbaidžano Respublikoje, Kubos mieste. Lietuvių ir azerbaidžaniečių istorinių, literatūrinių bei kultūrinių ryšių tyrinėtojas, publicistas, vertėjas.

     Nuo 1979 m. gyvena ir dirba Vilniuje. 1985 m. išrinktas Lietuvos knygos bičiulių draugijos Vilniaus miesto organizacijos atsakinguoju sekretoriumi, 1994 m. – Vilniaus knygos draugijos pirmininku. 1983 m. neakivaizdžiai baigė Baku universiteto azerbaidžaniečių filologijos fakultetą. Diplominio darbo tema – „Azerbaidžaniečių ir lietuvių literatūriniai bei kultūriniai ryšiai“. Šis darbas išspausdintas Baku universiteto mokslo leidinyje. Rekomendavus Lietuvos rašytojų sąjungai buvo priimtas į Vilniaus universiteto aspirantūrą ir 1984-1989 m. studijavo šio universiteto filologijos fakulteto aspirantūroje. Darbo tema: „Lietuvių ir azerbaidžaniečių literatūriniai bei kultūriniai ryšiai XIX–XX a.“, vadovas – prof. Vytautas Kubilius.

     Pagrindinė tyrimų kryptis: lietuvių ir azerbaidžaniečių istoriniai, literatūriniai bei kultūriniai ryšiai, komparatyvistinės ir kultūrologijos studijos, Lietuvos išeivija Azerbaidžane XIX-XX a., Lietuvos ir Azerbaidžano 1918-1922 m. tarpvalstybiniai santykiai, Vinco Krėvės visuomeninė, politinė ir diplomatinė veikla 1909-1920 m. Baku, LDK totorių, karaimų, žydų ir gudų palikuonių kultūriniai bei visuomeniniai politiniai ryšiai su Azerbaidžanu, azerų kilmės kovotojų dalyvavimas 1944-1953 m. Lietuvos ginkluotame antisovietiniame pogrindyje.

    Nuo 1988 m. Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas. Vienas iš Lietuvos tarpnacionalinės koordinacinės asociacijos steigėjų ir jos dalyvis (1988-1992). Lietuvos Sąjūdžio Seimo narys (1990-1991). Vienas iš Lietuvos Tautinių bendrijų tarybos (TBT) steigėjų (1991-01- 31). TBT 1991-2012 m. ir 2015-2019 m. kadencijų narys. 2009-2012 m. TBT pirmininkas ir Tautinių mažumų reikalų koordinavimo komisijos prie LR Ministro Pirmininko narys.    

     Nuo 1980 m. Lietuvos literatūriniuose leidiniuose, įvairiuose rinkiniuose, periodinėje spaudoje yra paskelbęs per  250 literatūrologinių, kultūrologinių ir publicistinių straipsnių, recenzijų, apžvalgų, pokalbių, istorinių apybraižų ir kitų publikacijų. Iš jų daugiau kaip 150 darbų įtraukti į Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos bibliografijos duomenų bazę. Vilniuje ir Baku išleido dvi literatūrologinės, kultūrologinės ir publicistinės tematikos knygas bei aštuonias vertimų knygas.

     Taip pat nuo 1980 m. Azerbaidžane išspausdinta daugiau kaip 300 jo lituanistinių darbų. Iš jų daugiau kaip 70 – tarp kurių V. Krėvės, J. Biliūno, S. Gedos, A. Maldonio, A. Pociaus, D. Mušinsko, V. Landsbergio kūrinių ir lietuvių liaudies pasakų vertimai, įtraukti į Azerbaidžano M. Achundovo nacionalinės bibliotekos bibliografijos duomenų bazę.

     Į azerbaidžaniečių kalbą išvertė lietuvių tautosakos, lietuvių autorių literatūrinius ir publicistikos kūrinius. Kartu su lietuvių rašytojais į lietuvių kalbą išvertė azerbaidžaniečių autorių kūrinius.  

     2002-2012 m. Visuotinėje Lietuvos Enciklopedijoje (VLE) yra išspausdinti 22 jo straipsniai.

      Nuo 1986 m. vykdo tarptautinį projektą „Vilnius – Baku: kultūrų dialogas“. 2003–2005 m. dalyvavo UNESCO Lietuvos nacionalinės komisijos tarptautiniuose projektuose „Kaukazas – civilizacijų dialogas“ ir „Pasakų tiltai“. Teikia paramą, užmezgant ir plėtojant Lietuvos bei Azerbaidžano NVO tarpusavio ryšius ir jų santykius su valstybinėmis įstaigomis.

     Apie M. Gamzajevo kūrybinę, kultūrinę ir visuomeninę veiklą Vilniuje ir Baku įvairiuose šaltiniuose yra paskelbta per 300 publikacijų. Lietuvos kultūros tarybos sprendimais jam 2020 ir 2021 metais buvo skirta individuali valstybės stipendija literatūros srities veiklos įgyvendinimui.

     Lietuvos Prezidento dekretais M. Gamzajevui skirti šie valstybės apdovanojimai: 2006 m. už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos vardo garsinimą užsienyje – ordino “Už nuopelnus Lietuvai“ medalis, o 2021 m. – ordino “Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

     Nuo 2006 m. yra Azerbaidžano rašytojų sąjungos narys. VLE redakcinės kolegijos narys (2002). Nuo 2016 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys, įtrauktas į “Books from Lithuania“ vertėjų sąrašą. LR Kultūros ministro 2016 m. gegužės 23 d. įsakymu jam suteiktas meno kūrėjo statusas.

Atgal Tautinių bendrijų namuose pristatytos Tarptautinės literatų, rašytojų  ir menininkų gildijos „Vingis“ naujai išleistos knygos
Raugyklos g. 25, Vilnius Lietuva
Darbo valandos:

Pir – Pen: 8:00 – 18:00

Naujienų prenumerata

Galite prenumeruoti naujienas ir jas gauti į savo el. pašto dėžutę

Tautinių bendrijų namai © 2021