Lietuvos ir Ukranos konferencija

Konferencijoje aptartas Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų bendradarbiavimo stiprinimas

Tautinių bendrijų namų direktorius Gžegož Miloševič ir ukrainiečius valstybinės kalbos mokančios pedagogės Violeta Lopetienė ir Vilma Žukauskaitė-Lukša dalyvavo rugpjūčio 21–22 d. Anykščiuose vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Ukraina ir Lietuva: istorijos, kalbos, kultūros ir turizmo paralelės“. Šį renginį organizavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas drauge su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniu muziejumi bei Kijevo nacionaliniu Taraso Ševčenkos universitetu. Tai jau antroji konferencija, kurioje dalyvavę Lietuvos ir Ukrainos mokslininkai nagrinėjo šių dviejų šalių kultūrų tarpusavio ryšius, naujausius reiškinius ir karo įtaką jų kultūrose, aptarė galimą bendradarbiavimą ateityje. Šioje konferencijoje mintimis dalijosi ir Tautinių bendrijų namų organizuotuose valstybinės kalbos kursuose ukrainiečius mokiusios pedagogės. Vilma Žukauskaitė-Lukša kalbėjo apie lietuvių kalbos mokymosi svarbą, įsitvirtinat Lietuvos kultūriniame ir ekonominiame gyvenime. Lietuvių kalbos mokytoja Violeta Lopetienė pristatė jos atliktą tyrimą, kuriuo aiškintasi, su kokiais iššūkiais ir problemomis susiduria  atvykę iš trečiųjų šalių asmenys integracijos procese.

Atgal Lietuvos rumunų kultūros bendriją „Dačiją“ aplankė svečias