Klubo „Draugystė” koncertas

Balandžio 12 d. Tautinių bendrijų namuose Renginių salėje vyko klubo „Draugystė“ koncertas. Koncertą vedė klubo vadovė Larisa Jesaulenko, kuri pristatė koncerto programą bei kvietė ne tik klausytis koncerto, bet ir kartu dainuoti patikusias dainas. Renginyje skambėjo populiarios dainos rusų, lietuvių kalbomis dainos, skirtos mamai, meilei, pavasariui. Koncerte dainas atliko klubo choras „Auksinis amžius“ ir ansamblis „Rus“. Klubo narė Liubov Voropaj tarp pasirodymų skaitė eilėraščius bei apybraižą apie Lietuvą, taip paįvairindama koncerto programą. Žiūrovai dalyvių pasirodymus šiltai priėmė gausiais plojimais.

Atgal KVIETIMAS „Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu”